Cena za prepravu pre 4 osoby + pilot

Eeurocopter EC120 Colibri
1 letová hodina1000.00,- €30 126.00,- Sk
K cene je potrebné pripočitať prelet vrtuľnika na miesto určenia z heliportu v Bratislave. Cenu Vám radi vypočitame po bližšej špecifikácii miesta odletu a celkovej dĺžky trvania letu.
Cenník
  • ceny v cenníku sú uvedené bez DPH
  • podľa § 46 ods.2 zákona o DPH prepravné služby ktoré začínajú alebo
    končia mimo územia Slovenskej republiky sú oslobodené od DPH
  • na prepravné služby v rámci Slovenskej republiky sa účtuje DPH 20 %
Platba
  • úhrada prostredníctvom pro forma faktúry ( po uskutočnení letu bude vystavený daňový doklad - faktúra )
  • v hotovosti, prijímame platby aj vo voľne zmeniteľných menách
    ( USD , LIBRA , CZK ... )
  • prijímame platby cez Western Union
Spolupráca
Pre firmy a organizácie ponúkame výhodnú spoluprácu.
Ponúkame zľavy odvíjajúce sa od množstva objednávok.


Pre konkrétne vypracovanie cenovej ponuky Nás prosím kontaktujte.

 
 
© 2007    LIMOSERVICES    Všetky práva vyhradenéslavdesign