Referencie

Naša spoločnosť zabezpečuje prepravu pre najvýznamnejšie Slovenské a zahraničné firmy, organizácie s medzinárodnou pôsobnosťou.

Medzi Našich TOP klientov patria aj tieto organizácie:

 • Slovenské komerčné Rádio
 • Ministerstvá Slovenskej Republiky
 • Zahraničné ambasády na území Slovenskej Republiky
 • Popredné softwarové a hardwarové firmy v Bratislave
 • Medzinárodné automobilky z výrobnou produkciou v Slovenskej Republike
 • Bratislavské cestovné kancelárie
 • Bankové inštitúcie
 • Zahraničné firmy pôsobiace na Slovenskom trhu
 • Bratislavské hotely
 • Diplomati Slovenskej Republiky
 • Zahraniční diplomati
 • Mobilný operátor v Slovenskej Republike


 
 
© 2007    LIMOSERVICES    Všetky práva vyhradenéslavdesign